Açık Arşiv Hizmete Girdi

Marmara Üniversitesi DSpace altyapısını kullanarak dijital materyalleri toplama, dağıtma, depolama ve organizasyonu için açık arşiv sistemini faaliyete geçirmiştir.

Açık Arşiv'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Son Ekleneneler

 • ALTUNOĞLU, Ali Ender; ATAY, Hakan; TERLEMEZ, Bahriye (2015)
  Günümüzde işletmeler, yetenek yönetiminin farkına vararak önemsemeye başlamışlardır. Bu çalışmada da, stratejik insan kaynakları bağlamında yetenek yönetimi- bankacılık sektörü ilişkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. ...
 • YAYLALI, Muammer; DİLEK, Önder; ÇELİK, Ali Kemal (2015)
  Bu çalışmada, havayolu şirketlerini tercih etmede etkili olan faktörlerin çok durumlu logit modeli yardımıyla analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, Mart-Nisan 2012 dönemini kapsayan iki aylık süre içerisinde Türkiye ...
 • ULUTÜRK AKMAN, Sema; BEKTAŞ, Hakan (2015)
  Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 883 üniversite öğrencisi ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle Açıklayıcı ...
 • TUNCER, Güner (2015)
  Mali sosyoloji, mali olayların toplum üzerindeki etkilerinin neler olduğu sorusuna cevap bulmak üzere geliştirilmiş disiplinler arası bir sahadır. Bu sayede mali olayların ekonomik analizinin yanı sıra sosyolojik ...
 • SUNGUR ÇAKMAK, Nesrin (2015)
  Bu makalenin amacı Güney Kore kalkınması üzerinde derin ve önemli etkileri olan toprak reformunun gerçekleşme sürecini incelemektir. Yüzyıllarca Kore’de siyasi ve ekonomik egemenliğe sahip olan büyük toprak sahipleri ...

Daha fazlasını gör