Açık Arşiv Hizmete Girdi

Marmara Üniversitesi DSpace altyapısını kullanarak dijital materyalleri toplama, dağıtma, depolama ve organizasyonu için açık arşiv sistemini faaliyete geçirmiştir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • ÇAKIRER ÖZSERVET, Yasemin (TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, 2015)
 • ÇAKIRER ÖZSERVET, Yasemin; BOZ, SEMRA (Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, 2015-12)
  Çocuklar da yet󰁩�şk󰁩�n b󰁩�reyler 󰁩�le eş󰁩�t haklara ve bazı durumlar-da poz󰁩�t󰁩�f öncel󰁩�ğe sah󰁩�pt󰁩�r ve bu haklar uluslararası beyannameler, kongreler ve uygulamalı akadem󰁩�k çalışmalarla sürekl󰁩� desteklen-meye ...
 • ÇAKIRER ÖZSERVET, Yasemin (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2015-12)
  Aile dostu kentin kavramsal açıdan analizine geçmeden önce bugüne kadar dost kentlere dair ortaya çıkmış çeşitli yaklaşımları irdelemek çalışmaya önemli bir zemin oluşturacaktır. Kente dair yaklaşımların ortaya çıkış ...
 • Tezcan, Hakan; Caymaz, Oğuz; Toprak, Ahmet; Fak, Ali Serdar; Yakut, Cevat; Oktay, Ahmet (2000)
  Myxomas originating in the right ventricle are extremely rare tumors. Herein, a case of right ventricular myxoma, infiltrating the tricuspid valve and causing right ventricular inflow and outflow tract obstruction, is ...
 • Keser, İbrahim; Lüleci, Güven; Akça, Özlem (2000)
  A one-year-old boy with the short arm deletion of chromosome 18 is reported. The case has IgA deficiency and facial dysmorphism. Chromosome analysis showed that his father had 32% premature centromere division (PCD). The ...

View more