Now showing items 1-1 of 1

    • İbn Rüşd’ün siyaset felsefesi 

      Coşkun, Abdülkadir (Marmara Üniversitesi, 2003)
      İbn Rüşd'ün Siyaset Felsefesi" adlı tezde, bir giriş, dört bölüm ve sonuç yer almaktadır. Girişte İbn Rüşd'ün Platon'un Devlet adlı eserine, Aristoteles'in Nichomakos Ahlâk'ı adlı eserine ve yine aynı filozofun Retorik ...