Now showing items 1-1 of 1

    • I Kültepe çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalar 

      Halilov, Toğrul (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
      Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti eski ve sengin bir geçmişi vardır. Azerbaycan arkeolojisinde Erken Tunç çağı Kür-Araz kültürü adı ile bilinir. Bu kültür Kuzey ve Güney Kafkasya ile yanı ...