Now showing items 1-1 of 1

    • Nahcivan’ın beşeri ve iktisadi coğrafyası (1991-2014) 

      Özkan, Murat (Marmara Üniversitesi, 2016)
      Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Güney Kafkaslarda Aras Irmağı ile Zengezur ve Dereleyez Silsileleri arasındaki 5502,73 km² olan toprakları kapsamaktadır. Ülke toprakları düzlükler, orta dağlık alanlar ve dağlık alanlar şeklinde ...