Now showing items 1-1 of 1

    • XVI. yüzyılda Bab-ı Defteri teşkilatı ve maliye ahkam defterleri 

      Günalan, Rıfat (Marmara Üniversitesi, 2005)
      Bu tezin konusunu XVI. yüzyılda Defterdarlık teşkilatı ve bu müessesenin tuttuğu maliye ahkam defterleri oluşturmaktadır. Tez konumuzun kapsadığı dönemdeki defterdarlık teşkilatı hakkındaki bilgilerimiz ilk defa İsmail ...