Show simple item record

dc.contributor.advisorNiyazi Berken_US
dc.contributor.authorCengiz, Hülyaen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:15:37Z
dc.date.available2019-03-18T15:15:37Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0051494.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/11448
dc.description.abstractBir firmanın sermaye yapısı, o firmanın uzun dönemli borç ve özsermaye bileşiminden oluşmaktadır. Firmalar, bu bileşimi oluştururken borç ve özsermayenin toplam içindeki dağılımlarının nasıl olacağına karar verirler. Firmanın sermaye yapısı borç/özsermaye oranındaki yani kaldıraç oranındaki değişim ile ölçülmektedir. Çalışmada, Türkiye'de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve zincir mağazacılık sektöründe 1995-2004 yılları arasında faaliyet gösteren 11 firma analiz edilmiştir. Analizde kısa vadeli, uzun vadeli ve toplam borcun özsermayeye oranının, makro ekonomik faktörlerden, finansal piyasaların gelişme düzeyinden, belirsizlik ile risk ortamından, vergi düzenlemelerinden ve karlılıktan etkilenme düzeyleri ortaya konmuştur. Bu değişkenlerin kaldıraç oranları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda, enflasyon ve GSYİH'nın sermaye yapısı üzerinde pozitif etkiye, bankacılık sektörünün gelişmişliği, vergi değişkeni ve şüpheli alacaklar/toplam alacaklar (risk faktörü 2) oranının negatif etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, satışların standart sapması/ortalama satışların (risk faktörü 1) özellikle uzun vadeli borçların özsermayeye oranında (kaldıraç 3) pozitif etkiye sahip olduğu görülmüştür. ABSTRACT A firm's capital structure consists of combination of its long term depts and equity. While creating this combination, firms decide how depts and equity take place in total. Firm's capital structure is measured by the change in the ratio of dept/equity which is also known as financial leverage ratio. In this work, 11 firms which were active in chain market sector between the years 1995 and 2004 and whose shares are in Istanbul Stock Exchange are analyzed. In this analysis, the reaction level of the ratio of long term, short term and total dept to equity to macro economic factors, to the development level of financial markets, to indefinity and risk environment, to tax arrangements and to profitability. Positive and negative effects of this variables on the financial leverage are defined. In the result of the regression analysis, we found out that while inflation and GDP have a positive effect on capital structure ; development of banking sector, tax variability and douptful income/total income ( risk factor 2 ) ratio have a negative effect. Also, standart deviation of sells/ average sells ratio ( risk factor 1 ) has positive effect especially on the ratio of long term depts to equity ( leverage 3 ).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectSermaye Yapısıen_US
dc.titleSermaye yapısı analizi ve zincir mağazacılık sektöründe uygulamasıen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record