Show simple item record

dc.contributor.advisorNiyazi Berken_US
dc.contributor.authorErman, Kıvançen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:15:38Z
dc.date.available2019-03-18T15:15:38Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052892.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/11473
dc.description.abstractFinansal piyasaların son 50 yılda geçirdiği radikal değişimlerin başında, çeşitlendirme olgusu ve buna bağlı değişimleri görmek mümkündür. Özellikle de Markowitz’in “Portfolio Selection” adlı makalesinin 1980lerde uygulanabilirlik kazanmasından sonra yatırım dünyasının asla eskisi gibi olmadığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Bu çalışmadan hareketle gerçekleştirilen araştırmalar, portföy yönetiminde varlık dağıtımı kavramının önemini çarpıcı biçimde göstermektedir. Her ne kadar çok eski zamanlardan beri bilinen bir kavram olsa da, çeşitlendirmenin bir sonucu olan varlık dağıtımı kavramı, bilimsel anlamda son 20 yıldır gündemi işgal etmektedir. Bilimsel olarak portföy yönetiminde vazgeçilmez olan stratejik varlık dağıtımı ve taktik varlık dağıtımı kavramları, çalışma içerisinde detaylı olarak incelenmiş, bu alanda kullanılan matematiksel modeller ve uygulamalar, konunun bütünlüğünden kopmadan irdelenmiştir. Uluslararası çeşitlendirmenin doğal bir sonucu olan global varlık dağıtımı kavramı ise, geniş bir perspektiften ele alınmış ve son 10 yıllık verilerden hareketle bir optimum portföy dağılımı oluşturulmuştur. Elde edilen portföyde, gelişmekte olan piyasaların ağırlığının yüksekliği dikkat çekicidir. Finansal varlık dağılımının, portföylerde varlık dağıtımı açısından önemi de irdelenmiş, buradan hareketle hem bir gelişmekte olan piyasa hem de dış sermaye akımlarına açık bir piyasa olarak Türkiye’de varlık dağılımı incelenerek, oluşturulan 10 yıllık verisetinden hareketle, Türk sermaye piyasalarında varlık sınıflarının getirileri ve riskleri incelenmiş, farklı risk seviyesindeki yatırımcılar için optimum portföyler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu analiz sonucunda, Türkiye’deki yüksek devlet borçlanmasının yol açtığı “crowding-out” etkisinin, varlık sınıfları arasındaki risk-getiri dengesini bozduğunu ve aslen bir risksiz enstrüman olan 182-günlük DIBS endeksinin en yüksek getiriyi sağladığı ve optimum portföyleri domine ettiği görülmüştür. Varlık dağıtımının Türk piyasalarında sağlıklı olarak uygulanabilmesi için gerekli görülen öneriler, sonuç bölümünde yer almaktadır. ABSTRACT It’s possible to see the “diversification” and its results as the leading notion amongst the radical changes observed for the last 50 years in financial markets. Especially after that the article “Portfolio Selection” by Markowitz and his theories became applicable by the technological developments during 1980s, we can say that the investment world is totally different. Other related studies sourcing from this notion also showed the importance of asset allocation in portfolio management. Although it’s been a notion known since centuries, the natural result of diversification, the asset allocation, has been in the academic literature for the last 20 years. The notions of strategic and tactical asset allocation, indispensible fo a scientific portfolio management, has been deeply analyzed during this study and the mathematical models and applications are gathered without disturbing the integrity of the paper. Global asset allocation, the natural resut of the global diversification, has been deeply analyzed by a 10-year dataset, by which an optimum portfolio allocation has been calculated. The importance of the emerging markets show itself by a huge portfolio dominance here. The importance of the asset distribution is also analyzed, in terms of importance in the asset allocation. Turkish markets are analyzed throughly from a 10-year database perspective, being one of the most important emerging markets. According to the risk-return analysis and optimum portfolios calculated for different level risk takers, we reach to a conclusion that the “crowding-out” effect in Turkish markets, disturbed the risk-reward equilibrium of the Turkish assets, opening a path to the 182-day T-bills as the heavily dominant asset class in optimum portfolios, although they are considered as “risk-free investments”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectPortföy Yönetimi_Varlık Bankalar ve Bankacılıken_US
dc.titlePortföy yönetiminde varlık dağıtımıen_US
dc.typeDoktoraen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record