Show simple item record

dc.contributor.advisorNur Centelen_US
dc.contributor.authorAytekin, Asumanen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:15:40Z
dc.date.available2019-03-18T15:15:40Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0046196.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/11507
dc.description.abstractCeza Muhakemesi Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Susma Hakkı başlıklı tez çalışmamızı, başlıca üç bölüm halinde inceledik. Bunlar, Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat, Ceza Muhakemesi Hukukunda suçsuzluk karinesi ve susma hakkıdır. Tezin ilk bölümünü teşkil eden Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat konusu içerisinde özellikle ispata ilişkin genel ilkeler üzerinde durulmuştur. Ceza Muhakemesi Hukukunda suçsuzluk karinesi başlığı altında ise, suçsuzluk karinesine ilişkin genel açıklamalara yer verilmiş, karinenin uygulama alanına değinilmiş ve suçsuzluk karinesinin unsurlarından birini teşkil eden şüpheden sanık yararlanır kuralı açıklanmıştır. Bunun ardından bazı özel durumların suçsuzluk karinesini ihlal etmekte olup olmadığı tartışılmış ve çağdaş ceza hukukundaki suç olmaktan çıkarma ve cezalandırma alanı dışında bırakma eğiliminin suçsuzluk karinesi açısından bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu konuda son olarak, genel olarak ispat yükü sorunu ve ispat yükünü sanığa yükleyen bazı karinelerin suçsuzluk karinesi ve susma hakkı ile bağdaşabilirliği meselesi incelenmiştir. Tezin üçüncü bölümü susma hakkına ilişkindir. Susma hakkının tanımının ve tarihsel gelişiminin ele alınmasının ardından, susma hakkının niteliğine değinilmiş ve susma hakkının kapsamı ve sınırları ortaya konulmuştur. Uluslararası belgelerdeki ve Türk Hukukundaki susma hakkına ilişkin düzenlemelerin ayrı ayrı değerlendirilmesinden sonra, bu bölümün son kısmı susma hakkının kullanılmasının sonuçları konusuna ayrılmıştır. SUMMARY THESIS The thesis on presumption of innocence and right to silence in criminal procedure consist of three chapters namely, burden of proof in criminal procedure, presumption of innocence and right to remain silent. The first chapter of the thesis on burden of proof in criminal procedure is mainly focused on the general principles concerning the burden of proof. Under the heading of presumption of innocence a general review of the principle is covered together with its application. In addition the rule that the case must be proved beyond the reasonable doubt is also explained as one of the pillars of the principle. Thereafter the question whether certain situations amount to violation of the principle has been discussed and the general tendency in modern criminal Law as to annulment of certain crimes has been criticized in the light of the principle of presumptions that shift the burden of proof on the accused have been reviewed in terms of consistency of such presumption with the general principle. The third chapter of the thesis is confined to the right to remain silent. After definition and the historical development, the legal nature and the extend of the right have been discussed. After the review of the said right in the light of the international regulations and Turkish Law, the last section of the chapter deals with the consequences related with the exercise of the right to remain silent.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectKamu hukuku_Türkiye Ceza hukuku_Türkiyeen_US
dc.titleCeza muhakemesi hukukunda suçsuzluk karinesi ve susma hakkıen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record