DSpace Repository

1.Trimester’de bebeğini kaybeden ve kaybetme riski olan kadınların kaygı düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nuran Kömürcü en_US
dc.contributor.author Ekşi, Zübeyde en_US
dc.date.accessioned 2019-03-18T15:15:44Z
dc.date.available 2019-03-18T15:15:44Z
dc.date.issued 1999 en_US
dc.identifier.uri https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0045871.pdf en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/11576
dc.description.abstract Zübeyde Ekşi Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Nuran Kömürcü 1.TRİMESTER'DE BEBEĞİNİ KAYBETMİŞ VE KAYBETME RİSKİ OLA N KADINLARIN KAYGI DÜZEYLERİ Bu çalışma gebeliğin erken döneminde (1.trimester) herhangi bir nedenden dolayı gebeliği risk altında olan/ bebeğini kaybetmiş hastaların duygu ve düşüncelerinin araştırılması amacıyla karşılaştırmalı ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma; İstanbul'da Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 1.07.1998-10.10.1998 tarihleri arasında yapılmıştır. 1.trimesterde gebeliği risk altında olan gruptan 50 ve bebeğini kaybetmiş 50 olgu ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; olguların tanıtıcı özellikleri, obstetrik özellikleri, gebeliğe ilişkin duygu ve düşünceleri ve hastanedeki deneyimlerine ilişkin açık ve kapalı uçlu sorularından oluşan bir anket ile Spielberger'in Durum- Sürekli Anksiyete envanteri (State Traid Anksiety İnvantory) kullanılmıştır. Çalışmanın verileri "chi-square"(x testi), " t "testi ve "varyans analizi" ve coronbach ? iç tutarlılık testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Gebeliğin 1. Trimesterinde kayıp yaşayan ve kayıp riski olan olguların Durumluluk ve Süreklilik Anksiyete Puanların benzer olduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamındaki olguların ihtiyaç duydukları durumlar,yardım ve destek aldıkları kişiler, durumlarına yönelik düşünceleri benzer şekilde yaşadıkları saptanmıştır. Bu olgulara verilen bakımda hemşire,doktor ve diğer sağlık personelinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. SUMMARY Zübeyde Ekşi Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Nuran Kömürcü ANKSİETY LEVELS OF WOMEN WHO EXPERİENCE EITHER ACOMPROMİSED PREGNANCY OR ABORTİON DURİNG THE FİRST TRİMESTER This study was performed in a comparative and descriptive design to investigate emotions thoughts of women who experienced a compromised pregnancy due to any reason or who had an aborted fetus during the first trimester of pregnancy The study was carry out in Zeynep Kamil Women's and Children Hospital, Istanbul, between Juıl 1,1998 and October 10,1988. A total of 50 women who had compromised pregnancies and 50 women who had an aborted fetus during the firs trimester of pregnancy were enrolled. Data were collected using a questionnaire involving open-and closed ended questions concerning descriptive and obstetriv features of the subject, their emotions and thoughts on pregnancy and their experience during their stay at hospital. The Spielberger's State Trait Anksieyt İnventory was olso administered. Data were analysed with chi-square test, t-test, analysis of variance and cronbach ? test Similar scores os stait and trait anxiety were obtained both in patients with a compromised pregnancy and in those who experienced abotion during the first trimester of pregnancy. The two groups exhibited similarities with regard to their needs, indivuduals giving support and aid, and thoughts relevant to conditions. Considerable shortcomings were observed on the part of nurses, physicians, and other health personnel providing care to these cases. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Üniversitesi en_US
dc.subject TIP GEBELİK en_US
dc.title 1.Trimester’de bebeğini kaybeden ve kaybetme riski olan kadınların kaygı düzeyleri en_US
dc.type Yüksek Lisans en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account