Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İşe gömülmüşlük kavramının farklı sosyo demografik değişkenlerle ilişkisi-Job embeddedness in relation with different socio demographic charcteristics

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım