Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Hizmet yönetimine yeni bir bakış:hmk stratejik hizmet yönetimi süreci-A new approach to strategic service management: the pmc strategic service management process

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım