Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Banka karlılığının belirleyici etkenleri: türk bankacılık sektörü üzerine bir inceleme-Determinants of bank profitability:an investigation on turkish banking sector

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım