Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Perakendecilik sektöründe dinamik fiyatlandırma: geniş bir literatür taraması-Dynamic pricing in retailing industry: a wide literature survey

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım