Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

ll. Abdülhamid zamanında kaleme alınan bir deprem risalesi: Resul Mesti Efendi'nin Siper-i Zelzele'si [paratremblements de terre]

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Arslantaş, Nuh
dc.date.accessioned 2014-07-21T11:55:04Z
dc.date.available 2014-07-21T11:55:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.issn 1302-4973
dc.identifier.uri http://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1564
dc.description.abstract IL Abdülhamid (1876-1909) zamanında Musul'da Milli Eğitim müdürlüğü yapan Resuli Mesti Efendi tarafından, 1894 Büyük İstanbul Depremi'nden sonra deprem ve depreme dayanıklı bina yapımına karşı kamuoyunda uyanan merakı gidermeye yönelik kaleme alınan Siper-i Ze/zele (Depremden Korunma) isimli risale –bizim tasnifimizle- üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde risalenin yazılı§ gayesi, depremin meydana geliş sebepleri ve XIX. yüzyılın son çeyreğinde dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen büyük depremler üzerinde durulmaktadır. U. bölümde ise depreme dayanıklı mekanik bir cv modeli teklif edilmektedir. Bu düzene k sayesinde deprem sırasında binada ya da katlarında bulunan insanlar enkaz altında kalmaktan kurtulacaklardır. Son bölümde ise 1755 Lizbon depreminde yaşanan ilginç bir olay anlatılmaktadır. Bu bölümde Lizbon depreminde büyük bir fay kırılmasında yeraltı mağarasına düşen iki kardeşin ailesine kavuşuncaya kadar ki maceralı hikaye edilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi en_US
dc.subject Siper-i Zelzele Risalesi, Deprem, Depremden Korunma, Depreme Dayanıklı Bina, Resili Mestf Efendi, II. Abdülhamid Dönemi, 1755 Lizbon Depremi, Osmanlı Dönemi Depremleri, Anadolu Depremleri en_US
dc.title ll. Abdülhamid zamanında kaleme alınan bir deprem risalesi: Resul Mesti Efendi'nin Siper-i Zelzele'si [paratremblements de terre] en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR172317


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım