Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Tüketicilerin çevre bilinci düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Yaraş, Eyyup
dc.contributor.author Akın, Eyup
dc.contributor.author Şakacı, Bilge Kaan
dc.date.accessioned 2014-07-22T10:20:59Z
dc.date.available 2014-07-22T10:20:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1300-0845
dc.identifier.uri http://hd1.handle.net/11424/1669
dc.description.abstract Özet: Tüketicilerin, eğitim ve kültür düzeyinin artmasıyla birlikte, toplumda çevreye duyarlılıkları da artmıştır. Dolayısıyla, çevreye duyarlı olan tüketici grubunun oluşturduğu pazar da her geçen gün büyümektedir. Tüketicilerin çevre bilinci bakımından incelenmesi sonucu elde edilecek bilgi ve bulguların gerek akademik açıdan, gerekse işletmelerin yönetsel faaliyetleri açısından önemi artmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, çevre bilinci yüksek olan tüketicilerin oluşturduğu pazar hakkında detaylı bilgilere ulaşmaktır. Bu amaçla farklı yaş, gelir ve eğitim düzeylerinden oluşan 399 kişilik bir örnek üzerinde araştırma yapılmıştır. Toplanan verilere, Kümeleme analizi, ANOVA ve tanımsal istatistikler uygulanarak, tüketicilerin çevre bilinci bakımından homojen olmadıkları, farklı pazar bölümleri oluşturdukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Ortaya çıkan pazar bölümlerinin profilleri hakkında detaylı bilgiler araştırma sonucunda ortaya konmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Öneri Dergisi en_US
dc.subject Tüketici Davranışları, Çevre Bilinci, Pazar Bölümleme, Demografik Özellikler, Kümeleme Analizi. en_US
dc.title Tüketicilerin çevre bilinci düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma en_US
dc.title.alternative A research intended for determining the level of consumers’ environmental consciousness en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR126782
dc.contributor.authorID TR25533
dc.contributor.authorID TR13854


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım