Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Satış elemanı performans değerlemesinde bir öneri: üçgensel performans değerleme yöntemi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Dinçer, Banu
dc.contributor.author Dinçer, Caner
dc.date.accessioned 2014-07-22T10:35:17Z
dc.date.available 2014-07-22T10:35:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1300-0845
dc.identifier.uri http://hd1.handle.net/11424/1674
dc.description.abstract Özet: Bu araştırma satış elemanının kendisi, satış organizasyonu ve müşteriler ile ilişkileri üzerine kurulu bir bakış açısı ile 4 performans tipi üzerinden bir performans değerleme yöntemi önermektedir. Bu yöntem daha sonra 39 firmanın ilgili bölüm müdürleri ile gerçekleştirilen yüzyüze görüşmeler ışığında nitel bir araştırma ile geliştirilmiştir. Görüşme yapılan kişiler satış elemanı performansını yönetimin dönem için belirlediği nicel hedeflere yaptığı katkı olarak tanımlamaktadır ve performans üçgeninin ayrı ve birbirini tamamlayıcı arayüzlerinin doğruluğunu teyid etmektedirler. Nicel kriterler esastır fakat nitel kriterler ihmal edilemez ve tamamlayıcı bir role sahiptirler. Sonuç olarak, önerilen yöntem, uygun ve kabul edilebilir bir yöntemdir. Satış elemanı performansı 3 arayüzün şekillendirdiği üçgen içerisinde tanımlanabilir ve 4 tip performansı içeren nitel ve nicel kriterlerle ölçülebilir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Öneri Dergisi en_US
dc.subject Satış Gücü, Satış Elemanı, Satış Performansı. en_US
dc.title Satış elemanı performans değerlemesinde bir öneri: üçgensel performans değerleme yöntemi en_US
dc.title.alternative A proposal on salesperson performance evaluation: a trangular performance evaluation method en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID
dc.contributor.authorID


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım