Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Bilgi ve iletişim teknolojileri ve yenilik üretimi: OECD ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Çeviker, Abdüllatif
dc.contributor.author Sarıdoğan, Ercan
dc.date.accessioned 2014-07-23T11:16:09Z
dc.date.available 2014-07-23T11:16:09Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.issn 1300-7262
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/1736
dc.description.abstract ABD’de 1990’lı yıllarda gözlenen kişi başı GSYİH’da hızlı büyüme, yüksek yatırım oranı, düşük enflasyon ve işsizlik oranlarının eşlik ettiği genişleme şeklinde yaşanan ekonomik performansa kaynaklık eden ilk unsur bilgi ve iletişim teknolojisinde gelişmelerdir. Bu teknolojilerin kısa vadeli sonuçlarının dışında, uzun dönemli büyüme performansı üzerinde etkilerinin ise yenilik üretim potansiyelinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisinde (ICT) meydana gelen gelişmeler ve sonuçları Genel Amaçlı Teknoloji (GAT) kavramı çerçevesinde incelenebilir. Diğer GAT’ler gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı maliyet tasarrufları yanında yenilikçilik özelliği ekonomik performans üzerinde uzun vadede daha önemli olmaktadır. GAT’ler tasarım alanını genişletmesi ve sahip olduğu yenilikçi tamamlayıcılıkk özelliği ile ekonomik yapının gelişme kaynağı olan yeniliklerin doğuşunu kolaylaştırarak uzun dönemli büyüme eğilimi üzerinde olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bu çalışmada ekonomik büyüme sürecinde başat faktör sayılabilecek yenilikler ve ortaya çıkışı incelenmiştir. Çalışmada yenilik ve bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım düzeyi arasındaki ilişki çözümlenerek, ICT yaygınlık düzeyi ile yenilikler arasındaki ilişkiler panel nedensellik tekniği ile analiz edilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi en_US
dc.title Bilgi ve iletişim teknolojileri ve yenilik üretimi: OECD ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR114185
dc.contributor.authorID TR172444


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım