Show simple item record

dc.contributor.advisorA. Caner Yenidünyaen_US
dc.contributor.authorBirtek, Fatihen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:21:46Z
dc.date.available2019-03-18T15:21:46Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0093072.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/18055
dc.description.abstractHaberleşme insan kişiliğinin ayrılmaz bir parçası ve bireyin topluma katılmasını sağlayan en önemli araçtır. Bireyler, başkalarının algı ve müdahalesi olmaksızın dilediği kimselerle, dilediği zaman ve dilediği şekilde haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gerek gerçekleşme olgusu (haberleşme trafik bilgileri) ve gerekse haberleşme içeriklerinin taraflar arasında kalacağına dönük olarak haberleşen tarafların makul ve haklı beklentileri vardır. Hiç şüphesiz bu beklentiye hem devlet hem de diğer bireyler saygı göstermeli ve bu beklenti devlet tarafından da korunmalıdır. Haberleşmenin bireyin özel yaşamının kalbinde bulunması sebebiyle, haberleşmenin gizliliğine yönelik olarak gerçekleştirilen “hukuka aykırı” müdahaleler insan kişiliği açısından yıkım oluşturmaktadır. Ayrıca, bir toplumun genelinde haberleşmenin gizliliğine yönelik müdahalelerin yaygın olduğu kanaatinin oluşması da o toplum açısından tam bir paranoyanın oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple haberleşmenin gizliliğine yönelik “kasten ve hukuka aykırı” olarak gerçekleştirilen müdahaleler ister bireyler tarafından isterse hukuk uygulayıcı makamlar tarafından gerçekleştirilsin ceza kanunları bağlamında suç olarak nitelendirilmeli ve nihayet ceza yaptırımı ile karşılanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Haberleşme, yazışma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, gizli dinleme, telefon dinleme, gizli kayıt. ABSTRACT Communication is an integral part of human personality and the most important means that allows an individual to join the society. Individuals have the freedom of communication with anyone, any time and any way without the interference and perception of others. The parties of communication have reasonable and jutified expectations on the case of realization of the communication (communication traffic information) as well as the content of the communication between the parties. It is certain that both state and other individuals must respect this expectation and it must also be protected by the state. As the communication is in the center of an individual's private life, the “unlawful” interventions against the privacy of communications make destruction in terms of human personality. Furthermore, the formation of belief on the intervention of confidentiality of communications that is common throughout the community leads to the formation of a complete paranoia in terms of community. Thus, “willful and unlawful" intervention of the confidentiality of communications committed by the individuals or the law enforcement authorities must be accepted as a crime in the context of criminal laws and finally confronted by a criminal sanction. Key words: Communication, correspondence, violation of confidentiality of correspondence, tapping, interception of communication, wiretapping.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectCeza Hukuku Kamu Hukuku Haberleşme Gizlilik_Hukuk Özel Hayatın Gizliliğien_US
dc.titleHaberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarıen_US
dc.typeDoktoraen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record