DSpace Repository

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları

Show simple item record

dc.contributor.advisor A. Caner Yenidünya en_US
dc.contributor.author Birtek, Fatih en_US
dc.date.accessioned 2019-03-18T15:21:46Z
dc.date.available 2019-03-18T15:21:46Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0093072.pdf en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/18055
dc.description.abstract Haberleşme insan kişiliğinin ayrılmaz bir parçası ve bireyin topluma katılmasını sağlayan en önemli araçtır. Bireyler, başkalarının algı ve müdahalesi olmaksızın dilediği kimselerle, dilediği zaman ve dilediği şekilde haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gerek gerçekleşme olgusu (haberleşme trafik bilgileri) ve gerekse haberleşme içeriklerinin taraflar arasında kalacağına dönük olarak haberleşen tarafların makul ve haklı beklentileri vardır. Hiç şüphesiz bu beklentiye hem devlet hem de diğer bireyler saygı göstermeli ve bu beklenti devlet tarafından da korunmalıdır. Haberleşmenin bireyin özel yaşamının kalbinde bulunması sebebiyle, haberleşmenin gizliliğine yönelik olarak gerçekleştirilen “hukuka aykırı” müdahaleler insan kişiliği açısından yıkım oluşturmaktadır. Ayrıca, bir toplumun genelinde haberleşmenin gizliliğine yönelik müdahalelerin yaygın olduğu kanaatinin oluşması da o toplum açısından tam bir paranoyanın oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple haberleşmenin gizliliğine yönelik “kasten ve hukuka aykırı” olarak gerçekleştirilen müdahaleler ister bireyler tarafından isterse hukuk uygulayıcı makamlar tarafından gerçekleştirilsin ceza kanunları bağlamında suç olarak nitelendirilmeli ve nihayet ceza yaptırımı ile karşılanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Haberleşme, yazışma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, gizli dinleme, telefon dinleme, gizli kayıt. ABSTRACT Communication is an integral part of human personality and the most important means that allows an individual to join the society. Individuals have the freedom of communication with anyone, any time and any way without the interference and perception of others. The parties of communication have reasonable and jutified expectations on the case of realization of the communication (communication traffic information) as well as the content of the communication between the parties. It is certain that both state and other individuals must respect this expectation and it must also be protected by the state. As the communication is in the center of an individual's private life, the “unlawful” interventions against the privacy of communications make destruction in terms of human personality. Furthermore, the formation of belief on the intervention of confidentiality of communications that is common throughout the community leads to the formation of a complete paranoia in terms of community. Thus, “willful and unlawful" intervention of the confidentiality of communications committed by the individuals or the law enforcement authorities must be accepted as a crime in the context of criminal laws and finally confronted by a criminal sanction. Key words: Communication, correspondence, violation of confidentiality of correspondence, tapping, interception of communication, wiretapping. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Üniversitesi en_US
dc.subject Ceza Hukuku Kamu Hukuku Haberleşme Gizlilik_Hukuk Özel Hayatın Gizliliği en_US
dc.title Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları en_US
dc.type Doktora en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account