Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İnguinal lenfoselin radyolojik perkütan drenajı sonrası tuba ovaryan inguinal herniasyon; Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım