Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Farklı evre ve lokalizasyonda intrakranyal tüberkülozu olan üç olgunun mrg bulguları (Olgu Sunumu)

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım