Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Experiencing cultural tourism products and its impact on preceived service quality: research on the Barba Yorgo customers

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım