Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

External carotid artery pseudoaneurysm and internal juguler vein thrombosis following tooth extraction in a case of Behçet’s disease

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım