Show simple item record

dc.contributor.advisorCemal Çakıcıen_US
dc.contributor.authorBilen, Baharen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:23:47Z
dc.date.available2019-03-18T15:23:47Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0091148.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/19861
dc.description.abstractAnahtar Kelimeler : Performans Ölçümü, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı, Bölümsel Raporlama FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 8) KAPSAMINDA İŞLETMELERDE BÖLÜM PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı, bir işletmenin yıllık raporlamalarda ve ara finansal tablolarda işletme bölümlerinin rapor bilgisini nasıl sunması gerektiğini belirler. Bu standart, bir işletmenin faaliyet bölümlerinin oluşturulmasında temel ilke olarak, finansal tablo kullanıcılarının, işletmenin gerçekleştirdiği faaliyet ile faaliyette bulunduğu ekonomik ortamın niteliğini ve finansal etkilerini değerlendirmelerini mümkün kılan bilgilerin açıklanmasını öngörür. Standart, aynı zamanda ana müşteriler, coğrafi alanlar, ürün ve hizmetler hakkında ilgili kamu açıklamalarının gerekliliğini ortaya koyarak bölümsel bilgi açıklamalarının belirli bir standarda bağlanmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda TFRS 8 genel olarak bir açıklama standardıdır. Bu tez çalışmasında, öncelikle TFRS 8 Faaliyet Bölümlerine İlişkin Muhasebe Standardı ayrıntılı olarak incelenmiş ve Türkiye’deki uygulanma durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaca uygun olarak iki farklı uygulmaya yer verilmiştir. Birinci uygulamada Türkiye’de faaliyette bulunan bir grup firmasında TFRS 8 Standardı’nın uygulanma biçimi gösterilmeye çalışılmıştır. İkinci uygulamada ise genel olarak Türkiye’deki firmaların TFRS 8 Standardını uygulayıp uygulamadıklarının ve bu durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmış olup, bu amaçla İMKB’de işlem gören 110 firmaya ilişkin veriler üzerinde çalışılmış ve firmaların bölümsel raporlama yapmalarına etki eden parametrelerin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Keywords :Performance Measurement, International Accounting Standards, UFRS 8 Operating Segments, Segmental Reporting ABSTRACT MEASURING AND REPORTING THE SECTIONAL PERFORMANCE AS A PART OF TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARTS IFRS 8 Operating Segments Standard determines the entity how to provide report information of the operating parts in annual reports and interim financial statements. This standard, as a principle of creation of entity's activity zones, provides the disclosure of information which ables the users of the financial reports to evaluate the quality of entity's business activity, the economical environment of the activity and financial effects. At the same time, the standard aims to connect the description of departmental information to a standard by putting forth the need of the public statements about main customers, geographic areas, products and services. In this thesis, primarily, the accounting standard of IFRS 8 operating segments has been investigated in details and its functional status in Turkey has been introduced.For this purpose, two different applications were provided; In the first application, The implementation format of IFRS 8 in a group company operating in Turkey have been shown. In the second application, it was aimed to determine whether the companies in Turkey, in general, apply IFRS 8 Standard or not and the factors affecting this situation and for this purpose the datum of the first 110 companies trading on The Istanbul Stock Exchange have been analyzed and it was tried to identify whether there were parameters affecting the firms to make partial reporting or not.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectMuhasebe Raporlama Standartlarıen_US
dc.titleFaaliyet bölümlerine ilişkin Türkiye finansal raporlama standardı (tfrs 8) kapsamında işletmelerde bölüm performansının ölçülmesi ve raporlanmasıen_US
dc.typeDoktoraen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record