Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 342’ye göre fikri mülkiyet haklarının anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım