Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Kira sözleşmesinde kiralananın mülkiyetinin el değiştirmesinin veya üçüncü kişinin kiralanan üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olmasının sözleşmeye etkisi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım