Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Ceza yargılamasında katılanın, aynı zamanda CMK 45. maddede öngörülen kişilerden biri olması halinde, tanıklıktan çekinme hakkını kullanıp kullanamayacağı sorunu

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım