Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The role of inflammatory cytokines interleukin 6 and tumor necrosis factor-alpha for detection of acute surgical abdomen in emergency room

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım