Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Mechanical large bowel obstruction due to apricot seed: A rare cause of intestinal obstruction. case report

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım