Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Kurt, Halil
dc.date.accessioned 2014-08-11T08:03:53Z
dc.date.available 2014-08-11T08:03:53Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.issn 21477825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/2420
dc.description.abstract Eynif Polyesi, Akdeniz Bölgesi nin Antalya Bölümü nde, Manavgat Irmağı ile Köprü Çayı havzaları arasında yer alır. Yüzeysel drenaj bakımından kapalı olan Eynif Havzası nın yüzölçümü 150km2dir. Polye tabanının alanı ise 20 km2 civarında olup, ortalama yükseltisi 950 m. dir.Eynif Polyesi, Batı Toros Dağlarımn yöredeki uzanışına uyumlu olarak kuzey-laızeybatı, güneygüheydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Eynif Polye 'sini çevreleyen plato ve dağlık sahalar, jeolojik bakımdan Üst Trias-ÜstKretase zaman aralığında çökelmiş, otokton özellikteki litolojik birimlerden oluşur. Bu birimlerin içerisinde bulunan kalkerlerin kalınlığı yer yer 1000 m. yi geçmektedir. Havza tabanında ise, Miosen konglomeraları ile Pliosen ve Kuatemer yaşlı dolgu malzemeleri yer alır. Eynif Polyesi 'ni çevreleyen plato ve dağlık sahalarda, karstlaşma şartlarının elverişli olması nedeniyle Akdeniz tipi yoğun karstik şekiller (holokarst) gelişmiştir. Özellikle Kretase kalkerleri üzerinde lapya, dolin, uvala, mağara, düden, obruk ve diğer mikro ve makro karstik şekillerin gelişmiş olduğu görülür. Eynif havzasının suları, polyenin doğu ve güney kesiminde yer alan düdenler ve yeraltı karstik su yolları vasıtasıyla, Oymapınar Barajı 'nın kuzeydoğusundan Manavgat Irmağı'na karışan kaynaklar şeklinde yüzeye çıkmaktadır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Coğrafya Dergisi en_US
dc.title Eynif Polyesi (Antalya-Türkiye) en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR187724


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım