Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Mesleki açıdan coğrafyanın önemi ve Türkiye'de kullanımı

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Demirci, Ali
dc.contributor.author Sekin, Sefa
dc.contributor.author Ünlü, Mehmet
dc.date.accessioned 2014-08-11T10:20:32Z
dc.date.available 2014-08-11T10:20:32Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.issn 21477825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/2444
dc.description.abstract Coğrafya bilimi, sahip olduğu çağdaş metot ve araç-gereçlerle 21. yüzyılda, insanoğluna çok büyük hizmet ve kolaylıklar sunmaktadır. Gerek karşılaşılan problemlerin çözümünde gerekse yeryüzünün tüm sistemlerinden sürdürülebilir bir şekilde istifade edilebilmesinde gerekli olan bilgi, coğrafya bilimi sayesinde geliştirilmektedir. Coğrafya bilimi,yeryüzünün sadece fiziki yapısı ile değil aynı zamanda, üzerinde yaşayan insanoğlu ve onun tüm aktiviteleri ile de ilgilenmektedir. Bu ilgileniş sayesinde ortaya çıkan bilgi, ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için son derece önemlidir. Geniş algılanış tarzı ile coğrafya, toplumun çeşitli kesimlerinde gerçekten ihtiyaç duyulan coğrafi bilginin doğru olarak tespiti, üretilmesi ve iletilmesinde tutun da bu alanda eğitim görmüş coğrafyacıların, coğrafyacı kimlikleri ile toplumun hemen hemen her alanında istihdam edilebilmelerine kadar uzanan bir yelpazede, ülkelere çok büyük avantajlar sunmaktadır. Ancak Türkiye, modern coğrafya bilimi ve çalışmalarının sunduğu bu avantajlardan, toplumun gerçekten ihtiyaç duyduğu coğrafi bilginin tespiti, üretilmesi ve öğretilmesinde karşılaşılan bir takım problemlerden dolayı yeterince istifade edememektedir. Bu çalışmada öncelikle; coğrafya biliminin toplum açısından neden önemli olduğu ve kullanılması gerektiği üzerinde durulacak, sonrasında ise, Türkiye'de modern coğrafya biliminden ne ölçüde yararlanıldığı konusunda, coğrafyacı mesleği açısından bir değerlendirmede bulunulacaktır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Coğrafya Dergisi en_US
dc.title Mesleki açıdan coğrafyanın önemi ve Türkiye'de kullanımı en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR121343
dc.contributor.authorID TR173277
dc.contributor.authorID TR35927


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım