Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Küreselleşen dünyamızda coğrafyanın siyasal gücü ve Türkiye ölçeğindeki rolü

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Demirci, Ali
dc.date.accessioned 2014-08-12T10:16:19Z
dc.date.available 2014-08-12T10:16:19Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.issn 21477825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/2485
dc.description.abstract Bilgisayar teknolojisindeki ilerleme ile ulaşım ve haberleşmenin çok hızlıgeliştiği bir bilgi çağında yaşıyoruz. Gittikçe küreselleşen dünyamızda toplumlar, dünyanın her bir köşesindeki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerden anında haberdar olmakta ve eskiden olmadığı ölçüde bunların etkisi altında kalmaktadır. Dünyadaki gelişmelerden kendilerini soyutlayamayan ülkelerin, kendilerini bu değişimlere karşı korumaları ve hatta bunları kendi lehlerine çevirebilmeleri için eskiden olduğundan çok daha fazla, çağdaş coğrafya bilimine ve bu bilimin ileri metot ve tekniklerine ihtiyaçları vardır. Bu açıdan denilebilir ki; günümüz ülkelerinin, dünya siyaset arenasında ekonomik ve siyasal yönden güçlü olmaları, matematik ve özel konumlarından en üst düzeyde istifade edebilmeleriyle olduğu gibi, başta yakın komşuları olmak üzere diğer dünya ülkelerini fiziki, beşeri ve kültürel yönden çok iyi tanımalarıyla da yakından alakalıdır. Nitekim ülkelerin diğer ülkelerle sahip oldukları veya olacakları ticari, askeri, ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli ilişkilerden elde edecekleri kazançlar, hem kendilerini hem de diğer ülkeleri ne derecede tanıdıkları ölçüsünde artacak veya azalacaktır. Önümüzdeki yıllarda, içinde bulunduğu coğrafyada meydana gelen siyasi çalkantılardan en fazla etkilenecek olan ülkelerin başında, şüphesiz Türkiye gelmektedir. İşte bu çalışmada; Türkiye’nin, öncelikle uluslararası alanda, içinde bulunduğu siyasi problemlerden kurtulması ve sonrasında da geleceğin dünyasında siyasi, ekonomik ve kültürel yönden iyi bir yer edinebilmesinde, ileri metot, teknik ve araç gereçleri ile çağdaş coğrafya biliminin rolü üzerinde durulacaktır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Coğrafya Dergisi en_US
dc.subject Coğrafya, Türkiye, Siyaset, Uluslararası ilişkiler en_US
dc.title Küreselleşen dünyamızda coğrafyanın siyasal gücü ve Türkiye ölçeğindeki rolü en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR121343


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım