Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İlköğretim öğrencilerinin bulut kavramını algılamaları üzerine bir araştırma

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Alkış, Seçil
dc.contributor.author Güleç, Selma
dc.date.accessioned 2014-08-12T10:44:42Z
dc.date.available 2014-08-12T10:44:42Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.issn 21477825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/2499
dc.description.abstract Son yıllarda öğrencilerin temel kavramlarla ilgili algılamaları üzerine yapılan çalışmaların sayısında dikkate değer bir artış gözlenmektedir. Çeşitli araştırmacılar öğrencilerin yanlış anlamalarının ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çalışmada da, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin bulut kavramını nasıl algıladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.Araştırmanın örneklemi, Bursa ilindeki 300 beşinci sınıf öğrencisidir. Ölçme aracının uygulaması 2005 Mayıs ayında gerçekleştirilmiş ve veriler Excel ve SPSS’e aktarılmıştır. Sonuç olarak, ilköğretim öğrencilerinin bulut kavramıyla ilgili ciddi yanlış algılamalara sahip oldukları tespit edilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Coğrafya Dergisi en_US
dc.subject Bulut kavramı, öğrencilerin algılamaları, kavram yanılgıları en_US
dc.title İlköğretim öğrencilerinin bulut kavramını algılamaları üzerine bir araştırma en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID
dc.contributor.authorID TR157726


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım