Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Fractal analysis and the urban morphology of a city in a developing country: a case study of İstanbul (Gelişmekte olan bir ülkedeki bir şehrin kent morfolojisi ve fractal analizi: örnek alan çalışması olarak İstanbul)

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım