Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeni program temelinde ders kitaplarına yönelik düşünceleri

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author İncekara, Süleyman
dc.contributor.author Karatepe, Akif
dc.date.accessioned 2014-08-13T13:29:33Z
dc.date.available 2014-08-13T13:29:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 21477825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/2572
dc.description.abstract Ders kitapları, eğitim ve öğretim sürecinde en fazla kullanılan ders araçları olmalarının yanında günümüzde öğretmenler tarafından başvurulan en temel kaynakları oluşturmaktadır. Program hazırlayıcıları ve öğretmenler başta olmak üzere hemen hemen her kesim tarafından eleştiriye mazur kalan ders kitapları, öğretmen ve öğrencilerin gözünde öğretim programları dikkate alınmaksızın yegane rehber olarak algılanmakta ve bu özellikleriyle bir çok araştırmaya konu olmaktadır. Bu çalışmada sosyal bilgiler ders kitapları sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri temelinde kritiğe tabi tutulmuş ve kitaplar fiziki yapı ve içerik olarak değerlendirilmiştir. Buna göre sosyal bilgiler ders kitapları, sosyal bilgiler öğretmenleri açısından fiziki yapı ve görsellik olarak yeterli görülürken içerikle ilgili üzerinde durulması gereken önemli noktaların bulunduğu tespit edilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Coğrafya Dergisi en_US
dc.subject Sosyal bilgiler eğitimi, ders kitapları, sosyal bilgiler ders kitapları, sosyal bilgiler öğretmenleri en_US
dc.title Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeni program temelinde ders kitaplarına yönelik düşünceleri en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR123008
dc.contributor.authorID TR109174


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım