Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Küreselleşmenin epistemolojisi ve coğrafya eğitimi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Öztürk, Mustafa
dc.contributor.author Karabağ, Servet
dc.date.accessioned 2014-08-22T11:03:42Z
dc.date.available 2014-08-22T11:03:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 21477825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/2690
dc.description.abstract Bu çalışmanın hareket noktasını küreselleşmenin eğitim üzerindeki en önemli sonucunun belli ilkelerin ekonomik alandan sosyal alana transfer edilmesi, dolayısıyla sosyal alanın serbest pazar ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesi ve sonuçta da eğitimin pazarlaştırılması fikri oluşturur. Neoliberal odaklı küreselleşmenin eğitimi ticarileştirmek için kullandığı en önemli araçlardan birisi öğretmen eğitiminden eleştirel teoriyi çıkartmak ve öğretmenlere verilen eğitimde belirli bir epistemolojik üst anlatıyı benimsemektir. Bu bağlamda, dünyada “öğretmen eğitiminden” “öğretmen talimine” doğru bir eğilim gözlenmektedir. Bu çalışmada yukarıdaki düşünceler ışığında genel anlamda küreselleşmenin epistemolojik kabulleri irdelenmiştir. Bu kapsamda daha özelde ise küreselleşmenin epistemolojisine Aydınlanma idealini temel alması nedeniyle eleştiriler getirilmiştir. Ardından günümüzde çok popüler olan “öğrenci merkezlilik” algısı küreselleşmenin epistemolojisi açısından tartışılarak, nasıl farklı algılanabileceği dile getirilmiştir. Son olarak ise coğrafya eğitimi ile coğrafya öğretmen eğitiminin günümüzde nasıl kavramsallaştırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda coğrafi sorgulamaların temelini küreselleşmenin epistemolojisinin öne sürdüğü “objektiflik” ve “gerçeklik” değil, “güç” ve “bilgi” arasındaki ilişkinin oluşturması gerektiği belirtilmiştir. Aynı şekilde coğrafya öğretmen eğitiminin temelini de eleştirel teori ve pedagojiye dayanan yansıtıcı düşünmenin oluşturması gerektiği savunulmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Coğrafya Dergisi en_US
dc.subject Coğrafya, küreselleşme, epistemoloji, coğrafya öğretmen eğitimi, coğrafya eğitimi, yansıtıcı düşünme, neoliberalizm. en_US
dc.title Küreselleşmenin epistemolojisi ve coğrafya eğitimi en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR51351 en_US
dc.contributor.authorID TR161776 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım