Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Bölgesel coğrafyanın gelişim süreci, ABD’deki durumu ve bölgesel coğrafyada program geliştirmeye bir örnek

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Topla, Bayram
dc.date.accessioned 2014-08-25T10:19:20Z
dc.date.available 2014-08-25T10:19:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 21477825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/2753
dc.description.abstract Dünyanın belli alanlarının karakterize olmuş özelliklerini ele alan bölgesel coğrafya, beşeri coğrafyanın bir kolu olarak uzun bir tarihe sahiptir. Bölgesel coğrafya, bu uzun geçmişi içerisinde değişik yöntemler ile ele alınmıştır. Strabo’nun chorology adını verdiği belli yerlerin tasvirine yönelik tanım ile başlayabileceğimiz bölgesel coğrafyanın gelişim süreci, günümüze değin devam etmiştir ve etmektedir. Bu çalışmada, bölgesel coğrafyanın gelişim süreci, fikirsel ve fiziksel açıdan günümüz yapılanmasına ulaşması açıklanmaya çalışılmıştır. Öte yandan bölgesel coğrafya dersinde müfredat geliştirmede Kuzey Amerika’dan bir üniversite örneği verilerek uygulanan yöntem konusunda nasıl bir yol takip edilebileceği ifade edilmiş, başta ABD olmak üzere Kuzey Amerika ülkelerinde bölgesel coğrafya derslerinin üniversitelerde dağılımı tablolaştırılmış ve içinde bulunduğumuz dönemde bölgesel coğrafyanın önemine atıfta bulunulmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Coğrafya Dergisi en_US
dc.subject Bölgesel coğrafya, Program Geliştirme, Yüksek Öğretim, Kuzey Amerika en_US
dc.title Bölgesel coğrafyanın gelişim süreci, ABD’deki durumu ve bölgesel coğrafyada program geliştirmeye bir örnek en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR136138 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım