Show simple item record

dc.contributor.advisorAyşe İnhan Garipen_US
dc.contributor.authorİşal, Işılen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:32:45Z
dc.date.available2019-03-18T15:32:45Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0050003.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/28553
dc.description.abstractGün geçtikçe artan elektromanyetik kirlilik, bu alanların etkileri üzerine yapılan çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Cep telefonlarının, bilgisayarların ve yüksek gerilim hatlarının etrafında oluşan düşük frekanslı elektromanyetik alanlara gündelik yaşamda sürekli maruz kalınması nedeniyle canlılar üzerine etkisi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu alanların canlı sistemlerle etkileşim mekanizması henüz anlaşılamamış olmasına rağmen hücre fizyolojisinde değişimlere neden olduğu birçok çalışma ile gösterilmiştir. Kuersetin (quercetin), yapılan birçok çalışmadan elde edilen bulgular sonucu, kemoterapi tedavisinde yardımcı ajan olarak kullanılması düşünülen bir flavonoiddir. Kuersetinin hücrelerin farklılaşma ve apoptosis süreçlerini etkilediği gösterilmiştir. Antikarsinojenik, antiproliferatif bir ajandır. Bu çalışma düşük frekanslı elektromanyetik alanların kuersetinle indüklenmiş hücre farklılaşması ve apoptosis sürecine etkisini belirlemeyi hedeflemiştir. Bu amaçla K562 eritrolösemi hücreleri kuersetinle farklılaşma ve apoptosise indüklendikten sonra 2 saat süre ile 50Hz, 5mT manyetik alana maruz bırakılmışlardır. Manyetik alan uygulamasının K562 hücrelerinin farklılaşma oranlarında değişime neden olduğu görülmüştür. Heminle veya kuersetin ve heminle farklılaşmaya indüklenmiş, manyetik alan uygulanmış gruplarda kontrol gruplarına göre farklılaşmada artış gözlenmiştir. Kuersetinle indüklenmiş manyetik grubu hücrelerindeki farklılaşma oranında ise kontrole göre belirgin bir fark gözlenmemiştir. Kuersetinle apoptosise indüklenen hücrelerin apoptosis sürecine girip girmediklerini saptamak için iki farklı yöntem (Komet Yöntemi ve Agaroz Jel Elektroforezi) uygulanmıştır. Her iki yöntem kullanılarak yapılan çalışmalarda kuersetin veya manyetik alanın apotosise neden olduğunu gösteren bulgular elde edilememiştir. SUMMARY: THE EFFECT OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELDS ON QUERCETIN INDUCED K562 ERYTHROLEUKEMIA CELL LINE Electropollution due to low frequency magnetic fields that are generated from mobile phones, power lines, electrical appliances and such has greatly increased in the last decades. The widespread use of these appliances has increased public concern on the hazardous effects of these fields and consequently studies carried out to determine the probable adverse effect of these non-ionizing electromagnetic radiations have greatly increased. Although the mechanism has not been elucidated yet the huge amount of epidemiological and laboratory data has accumulated on the interaction of these fields with living systems. Quercetin, a flavonoid, has been shown to increase differentiation and apoptosis in malignant cells. Due to its anti-carcinogenic and anti-proliferative properties numerous studies have been carried out to determine the potential role of quercetin as an agent that will increase the efficiency of chemotherapeutic treatments. The present study has aimed to determine the effect of extremely low magnetic fields on the differentiation and apoptotic behavior of quercetin induced K562 cell line. 50Hz and 5mT field was applied for 2 hours after induction. An increase in the amount of differentiated cells was observed after exposure to magnetic field in K562 cell line induced with hemin and hemin plus quercetin with respect to control groups. Cells that were induced to differentiate with quercetin showed no significant changes after exposure to magnetic field. Two different methods, the Comet Assay and Agarose Gel Electrophoresis, were used to determine the effect of quercetin and magnetic field on apoptotic behavior of K562 cell line. The results obtained with these methods were controversial and thus a significant determination of the effect of quercetin and low frequency magnetic fields on the apoptotic behavior of K562 cells could not be made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectLösemien_US
dc.titleK562 insan yiyeloid lösemi hücrelerinde, kuersetinin etkinlerinin düşük frekanslı manyetik alan altında incelenmesien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record