Show simple item record

dc.contributor.advisorBeki Kanen_US
dc.contributor.authorKara, Emrahen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:33:13Z
dc.date.available2019-03-18T15:33:13Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0049725.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/29061
dc.description.abstractBu çalışmada over tümörlerinin oluşumunda G protein mutasyonlarının rolü ve hipofiz tümörlerinde saptanan yeni bir mutasyonun polimorfizm olma olasılığı incelendi. Over tümörlerinde Gi proteininin a alt biriminde mutasyon bulunma olasılığının incelenmesi için, parafine gömülü over tümör dokularından DNA izole edildi. İzole edilen DNA'lardan, Gi2a geninin 179 numaralı kodonunu içeren bölge uygun primerler kullanılarak PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemiyle çoğaltıldı. PZR ürünlerindeki mutasyonlar SSCP (Tek Sarmal Konformasyon Polimorfizmi) yöntemiyle incelendi. Örnekler gliserollü MDE ve gliserollü denatüre edici olmayan poliakrilamit jellerinde elektroforeze tabi tutulduktan sonra gümüş nitratla boyandı. SSCP ile incelenen örneklerin hiçbirinde farklı örnekçeye rastlanmadı. Kontrol amacıyla rastgele seçilen iki örnek otomatik DNA dizi analizine yollandı. Dizi analizi sonucunda 179 numaralı kodonda bir mutasyon olmadığı görüldü. Hipofiz tümörleride Gi2a proteininin genindeki 193 numaralı kadonda saptanan yeni mutasyonun polimorfizm olma olasılığının incelenmesi için kullanılan DNA örnekleri uygun primerler kullanılarak PZR yöntemiyle çoğaltıldı. PZR ürünleri SSCP yöntemiyle gliserollü ve gliserolsüz denatüre edici olmayan poliakrilamit ve gliserollü MDE jellerinde incelendi. İki örnekte farklı örnekçe belirlendi. Farklı örnekçe belirlenen iki örneğin otomatik DNA dizi analizlerinde, 193 numaralı kodonda mutasyon olmadığı bunu yerine Gi2a geninin ekzon beş ve ekzon altı arasındaki intron bölgesinde yeni bir C/T mutasyonu bulunduğu görüldü. Kontrol amacıyla rastgele seçilen iki örneğin otomatik DNA dizi anilizlerinde ne 193 numaralı kodonda ne de yeni mutasyonun saptandığı intron bölgesinde bir mutasyona rastlanmadı. The objective of this thesis was to study the role of G protein mutations in ovarian tumors and to investigate the possibility of a polymorphism at codon 193 of Gi2a. Genomic DNA isolated from paraffin blocks of ovarian tumor specimen was PCR - amplified using primers for codon 179 of Gi2a. PCR - amplified DNA was analyzed for the presence of mutations in codon 179 by SSCP (Single Strand Conformation) analysis and automated DNA sequencing. Denatured PCR products were electrophoresed on non-denaturating polyacrylamide gels and MDE (mutation enhancement) gels and the gels were stained with silver nitrate. None of the samples displayed additional bands in SSCP analysis. Automated sequencing of PCR products of two samples which were randomly selected did not show a mutation at codon 179. A novel mutation at codon 193 of the Gi2a gene has recently been reported in a pituitary tumor. In order to investigate the possibility of a polymorphism at this codon, DNA samples were amplified using appropriate primers with PCR and analyzed by SSCP technique on MDE and non-denaturating polyacrylamide gels. Two samples obtained from members of the same family displayed additional bands. No mutation at codon 193 of the Gi2a was detected by DNA sequencing of these samples; however, a C/T mutation was identified in the intron between the fifth and sixth exons of the Gi2a gene in both samples. Two other samples which were sequenced as controls were wild type for codon 193 as well as for the C/T mutation at the intron site.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.titleG protein mutasyonlarının ve polimorfizmlerinin hipofiz ve over tümör oluşumundaki yerinin incelenmesien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record