Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İşletmelerde bilginin karar vericilere iletilmesi sorununa kavramsal bir çerçeve: sistem yaklaşımı

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım