Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Bir Osmanlı kadısının gözüyle siyaset: Letâifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr yahut Osmanlı saltanatını fıkıh diliyle temellendirmek

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım