Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Myopathy due to concominant use of statin and gemfibrosil in a patient with chronic renal failure :case report (Olgu Sunumu)

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım