DSpace Repository

Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Bilge, Filiz
dc.contributor.author Akman, Yasemin
dc.contributor.author Kelecioğlu, Hülya
dc.date.accessioned 2014-10-08T11:24:13Z
dc.date.available 2014-10-08T11:24:13Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.issn 1300-8889
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3218
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Ankara’daki devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesidir. Öğretim elemanlarının iş doyumlarını inceleyen birçok araştırma olmakla birlikte, Herzberg’in iki etmen kuramına dayalı olarak yapılmış araştırmalar sınırlıdır. Araştırma grubu 203 öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarına Kelecioğlu, Bilge ve Akman (2005) tarafından geliştirilen Öğretim Elemanları İş Doyumu Ölçeği (ÖİDÖ) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Bulgular yaşı yüksek olanların olmayanlarınkine; öğretim üyelerinin öğretim görevlilerinkine; yurt dışında bulunanların bulunmayanlarınkine; unvanı yüksek olanların olmayanlarınkine; hizmet süresi fazla olanların olmayanlarınkine göre içsel doyumlarının; Fen- Mühendislik alanında çalışanların dışsal doyumlarının sosyal bilimler alanında çalışanlarınkinden daha yüksek olduğunu göstermiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eğitim Bilimleri Dergisi en_US
dc.subject Öğretim elemanı, akademik statü, iş doyumu, kıdem, unvan. en_US
dc.title Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR12787 en_US
dc.contributor.authorID TR159606 en_US
dc.contributor.authorID TR31233 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account