Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite ölçeğinin (adult add/adhd dsm ıv- based diagnostic screening and rating scale) dilsel eşdeğerlilik, geçerlik güvenirlik ve norm çalışması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım