Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Ahlâkî hukukun temeli: Kur’an’a ve Şer‘î hukukun ortaya çıkışına yeni bir bakış

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Kontbay, Hacer
dc.contributor.author Hallaq, Wael B.
dc.date.accessioned 2014-10-16T12:17:23Z
dc.date.available 2014-10-16T12:17:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1302-4973
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3337
dc.description.abstract İslam ilim dünyası ile batı ahlâk ve hukuk felsefesindeki modernist faraziyeleri yeniden değerlendirdiğimde, Kur’an’ın Hz Muhammed’in vahiy almaya başladığı ilk Mekke döneminden itibaren İslâm hukukunun bir kaynağı olduğu sonucuna vardım. Kur’an’ın bizzat kendi içinden kapsamlı delillerle desteklenen bu sonuç, İslâm hukukunun ortaya çıkışı ile ilgili standart söylemde bir tadile gitmeyi zorunlu kılmaktadır. Tarihçiler işlerini yaparken, kendi faraziyelerinin -tabii eğer bu faraziyelerin farkındalarsa- ürettikleri tarihi hikayeleri şekillendirmede ne kadar hayati bir rol oynadığını genellikle göremezler. Bazıları, böyle bir farkındalığın büyük önemini hepten gözden kaçırıp, sözde çalıştıkları tarihi konudan ziyade kendi hayal güçlerinin bir kurgusunu yansıtan tarihler inşa etmeye devam ederler. Şeriat olarak bilinen –ki bu daha doğrudur-1 İslam hukukunun ilk teşekkülünde Kur’an’ın rolü meselesi, bu “kendinin farkında olma” halinden yoksunluk probleminin, şer‘î hukukun teşekkül dönemini anlamamıza şaşırtıcı etkileri olan sonuçlarıyla birlikte çokça dile getirildiği2 alanlardan biridir. Bu makalede, Kur’an’ın tarihî, yani diakronik3 açıdan kurucu bir metin oluşu hakkında geliştirilen çeşitli teorileri (benimki de dahil olmak üzere4) değerlendirmeye tabi tutacağım. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi en_US
dc.title Ahlâkî hukukun temeli: Kur’an’a ve Şer‘î hukukun ortaya çıkışına yeni bir bakış en_US
dc.type Article en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım