Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Harakānî’nin “rabbimden iki şey/iki sene ile eksiğim” sözünün tasavvuf literatüründeki yorumları

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Alkan, Ercan
dc.date.accessioned 2014-10-16T13:15:37Z
dc.date.available 2014-10-16T13:15:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 1302-4973
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3346
dc.description.abstract Ebu’l-Hasan Harakānî’nin tasavvuf literatüründe “sûfî yaratılmamıştır” sözünden sonra yaygın olan bir diğer cümlesi de “Rabbimden iki şey/iki sene ile eksiğim” ifadesidir. Makalede öncelikle bu sözün Harakānî’ye nisbeti ve âidiyeti ele alınacaktır. Bu sözün Aynülkudât Hemedânî, Fahreddîn-i Irâkî ve Alâüddevle Simnânî gibi sonraki sûfî müellifler tarafından nasıl algılandığı ve hangi çerçevede yorumlandığı, ayrıca ne tür bağlamlarda iktibas edildiği ilgili tasavvuf literatürü temel alınmak sûretiyle irdelenecektir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi en_US
dc.subject Ebu’l-Hasan Harakānî, Şathiyye, Varlık, Zaman. en_US
dc.title Harakānî’nin “rabbimden iki şey/iki sene ile eksiğim” sözünün tasavvuf literatüründeki yorumları en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR172363


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım