Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Geliştirilmiş otomatik düşünceler ölçeği(ODÖ - G)'nin lise öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım