Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Öğrencilerin duygusal giriş davranışlarını ölçmeye yönelik pilot çalışma

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Aslan, Esra
dc.contributor.author Özben, Tunç
dc.date.accessioned 2014-10-24T12:35:25Z
dc.date.available 2014-10-24T12:35:25Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.issn 1300-8889
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3462
dc.description.abstract Kuşkusuz, insanlık tarihinin teknolojik gelişme alanında tanıklık ettiği en büyük gelişme, yirminci yüzyıl teknolojisi ile ilgili çalışma ve buluşların ürünüdür. Bu gelişme, insanların birbirleri ile olan iletişim ihtiyacını, tarihin daha önceki hiç bir döneminde görülmediği kadar arttırmıştır. Günümüz çağdaş toplumlarında kültürel alandan mesleki alana kadar her alanda yabancı dil bilgisi ve çeviri kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Bugün Birleşmiş Milletler, U.N.E.S.C.O., Avrupa Birliği gibi birçok uluslararası kurum ve kuruluş çevirmen ve dilmaçlara geniş iş olanakları sağlamaktadır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eğitim Bilimleri Dergisi en_US
dc.title Öğrencilerin duygusal giriş davranışlarını ölçmeye yönelik pilot çalışma en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR48210 en_US
dc.contributor.authorID TR11083 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım