Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Nurullah Ataç'a göre dil ve edebiyat eğitimi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Sınar, Alev
dc.date.accessioned 2014-10-24T13:33:15Z
dc.date.available 2014-10-24T13:33:15Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.issn 1300-8889
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3483
dc.description.abstract Tenkit, deneme ve çevirileri ile Türk edebiyatında adını duyuran Nurullah Ataç, uzun yıllar öğretmenlik de yapmıştır. Nişantaşı Sultanisi, Vefa Sultanisi, İstanbul Sultanisi, Üsküdar Lisesi, Adana Lisesi, Ankara Orta Muallim Mektebi, Pertevniyal Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Okulu, Ankara Gazi Terbiye Enstitüsünde Fransızca, Türkçe, Edebiyat ve sanat tarihi öğretmenlikleri yaptığı gibi, idarî kadrolarda da görev almıştır(l). Ataç'ın gerek öğretmen, gerekse idareci olarak eğitime hizmeti otuz yıla yakın sürer. Tecrübeli bir eğitimci olarak, ele aldığı her meselede olduğu gibi, eğitim meselesine de tenkitçi bir gözle bakar. Yıllar boyunca bir çok gazete ve dergide hemen her gün tenkit ve denemeleri yayınlanan Ataç'ın(2) yazıları anlık düşüncelerini yansıtır. Zaman içinde pek çok fikri değişir. Düşüncesi bir öncekini reddede reddede gelişir, değişir. Dil ve edebiyat eğitimi ile ilgili fikirleri de ondaki bu temayüle uygun bir gelişme gösterir. Bu yazıda kronoloji esas alınarak, Ataç'ın kitaplarında toplanan deneme ve tenkitlerinden hareketle dil ve edebiyat eğitimi hakkındaki düşünceleri, zamanla bu düşüncelerinde meydana gelen değişmeler ve teklifleri üzerinde durulacaktır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eğitim Bilimleri Dergisi en_US
dc.title Nurullah Ataç'a göre dil ve edebiyat eğitimi en_US
dc.type Article en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım