Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Depresyonda inflamasyon: sitokinlerin rolü

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Gümrü, Salih
dc.contributor.author Arıcıoğlu, Feyza
dc.date.accessioned 2014-10-28T06:42:47Z
dc.date.available 2014-10-28T06:42:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 2146-3654
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3518
dc.description.abstract Son yıllarda yapılan çalışmalar majör depresyonun patolojisinde inflamatuvar mekanizmaların önemli rol oynadığını göstermektedir. Majör depresyonda, inflamatuvar sitokinlere verilen yanıt olan “hastalık davranışı”na benzer belirtiler görülmektedir. Depresif hastaların plazma ve beyin omurilik sıvılarında proinflamatuvar sitokinler ve inflamasyonla bağlantılı proteinlerin miktarında artış gözlenir. Hastalığın prognozu da sitokin değerlerindeki değişmelerle paralellik göstermektedir. Antidepresan tedavi ile sitokin seviyeleri normale çevrilebilmektedir. Depresyonun bu yeni hipotezi, tedavide de yenilikleri gündeme getirmiştir. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi en_US
dc.subject Sitokin, inflamasyon, depresyon, antidepresan en_US
dc.title Depresyonda inflamasyon: sitokinlerin rolü en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR7718 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım