Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Alt çene büyük azı dişinde komplike bir iatrojenik furkasyon perforasyonunun biküspidizasyon tekniği ile tedavisi: vaka raporu

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım